ایران شیمی

تولید کننده مواد شیمیائی معدنی

ایران شیمی

تولید کننده مواد شیمیائی معدنی

ایران شیمی
ایران شیمی | تولید کننده مواد شیمیائی معدنی ( آزمایشگاهی و صنعتی )

تولید و عرضه انواع ترکیبات خاص شیمیایی
تولید و عرضه انواع ترکیبات استات ( استات سدیم - استات پتاسیم - استات منگنز و ... )
تولید و عرضه انواع ترکیبات اکسید ( اکسید آهن - اکسید منیزیم - اکسید مس و ... )
تولید و عرضه انواع ترکیبات سولفات ( سولفات مس - سولفات آهن - سولفات پتاسیم - سولفات آلومینیوم و ... )
تولید و عرضه انواع ترکیبات کلرید ( کلرید قلع - کلرید طلا و ... )
تولید و عرضه انواع ترکیبات نیترات ( نیترات پتاسیم - نیترات سدیم - نیترات کلسیم - نیترات روی - نیترات منیزیم و ... )
تولید و عرضه انواع ترکیبات معدنی صنعتی

ایران شیمی
https://iranshimico.com
info@iranshimico.com

شماره تماس واحد فروش : 04433441407-04433432757
بایگانی
ایران شیمی بزرگترین تولید کننده مواد شیمیائی معدنی :
برخی از تولیدات صنایع ایران شیمی :

- مجموعه نیترات ها ( نیترات پتاسیم - نیترات سدیم - نیترات کلسیم - نیترات منیزیم - نیترات آمونیوم و ... )
- مجموعه سولفات ها ( سولفات پتاسیم - سولفات منیزیم - سولفات آلومینیوم - سولفات مس - سولفات کبالت و .. )
- مجموعه استات ها ( استات سدیم - استات پتاسیم - استات روی و ... )
- مجموعه اکسید ها ( اکسید مس - اکسید منیزیم - اکسید نیکل و ... )
- مجموعه کلات ها ( کلات آهن - کلات مس - کلات منگنز - کلات روی و ... )
- مجموعه مواد شیمیائی آزمایشگاهی ( نیترات پتاسیم آزمایشگاهی - نیترات کلسیم آزمایشگاهی - نیترات نیکل آزمایشگاهی - نیترات مس آزمایشگاهی - نیترات نقره آزمایشگاهی - کلرید طلای آزمایشگاهی - نیترات سرب آزمایشگاهی - سولفات پتاسیم آزمایشگاهی - نانو کلوئید طلا و ... )

شماره تماس واحد فروش : 04433432757-04433441407